De zondares

Zangeres Zonder Naam

'k Was eenmaal blij en gelukkig
'k Had toen 'n leven vol vreugd
'k Had nog een wiegje met poppen
'k Weet het nog goed uit m'n jeugd
Wat hield ik veel van m'n moeder
Vader die was al lang dood
Moeder ging altijd uit werken
Zorgde voor 't dagelijks brood

Ik kwam van school af, pa veertien
En had 'n loflijk ontslag
Dienstmeisje ben ik geworden
't Was voor de dag en de nach
Wat was ik blij en gelukkig
Als ik naar huis was gesneld
En ik m'n loon dan bij moeder
Vlug had op tafel geteld

Daar in 't huis waar ik diende
Was ook 'n aardige zoon
Die mij zo vaak in de keuken
Toesprak op innige toon
Anmnetje lief ik bemin je
Oh, ik hou erg veel van jou
Ik zal je nimmer bedriegen
Annetje lief wordt m'n vrouw

Dra ging z'n liefde vermind'ren
Ik had 'n misstap begaan
Hij wou z'n schuld niet erkennen
Waar hij te ver was gegaan
Daar stond ik nu in m'n schande
Diep in ellende en nood
En in m'n angst en m'n wanhoop
Maakte ik 't kindje toen dood

Spoedig stond ik voor de rechter
Twee jaar gevangenis-straf
'n Eenzame cel werd m'n woning
't Enge en eenzame graf
Toen ik m'n vrijheid terug kreeg
Toen keek mij niemand meer aan
Eind lijk, door iedereen geminacht
Ben ik in 't leven gegaan

Tracker

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.